La nostra activitat

Estem al seu servei

Impacte econòmic

El Consorci de la Zona Franca, un agente dinamizador

Impacte econòmic

Activitats principals

Una zona que guanya i fa guanyar valor

Activitats principals