Carta d´Ada Colau

Carta d´Ada Colau

Barcelona, a més de ser una ciutat d’una gran vitalitat, té l’orgull de comptar amb una ciutadania emprenedora i solidària que sempre respon davant una situació d’excepcionalitat. I les seves entitats també. En moments de canvi, ens ajuda tenir al nostre costat aquells que no descuiden ni la dimensió humana ni la recerca de l’excel·lència. El Consorci de la Zona Franca n’és un exemple.

Superat el segle de vida, el Consorci aposta per impulsar el canvi tecnològic en les empreses i, alhora, complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i el seu compromís en la lluita contra l’emergència climàtica, a favor de la igualtat de gènere i el suport a l’economia circular. Iniciatives com el centre d’altes tecnologies 3DFactory Incubator, que permetrà el desenvolupament de més de 100 projectes nous de joves emprenedors en cinc anys, suposen un exemple clar d’aquesta línia d’actuació.

“El Consorci de la Zona Franca demostra, any rere any, que és un actiu imprescindible per a la gran àrea metropolitana.”

Aquesta nova economia conviu a la Zona Franca amb una activitat productiva, industrial i logística madura, la importància de la qual queda patent pel fet que contribueix amb l’11 % del producte interior brut de tota la província de Barcelona i amb més de 137.000 llocs de treball.

El Consorci de la Zona Franca demostra, any rere any, que és un actiu imprescindible per a la gran àrea metropolitana. Un actiu sòlid i preuat que ens situa en el mapa de les regions més punteres d’Europa. Una entitat que posa les persones al centre i es compromet a complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a l’any 2030. Enhorabona per la bona feina.

Ada Colau Ballano

Alcaldessa de Barcelona i presidenta del Plenari del Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Carta d´Pere Navarro

Carta d´Pere Navarro

Aquest món immers en una emergència climàtica, que alhora passa per un disruptiu canvi productiu, corre el risc d’oblidar que el progrés no es justifica a si mateix, sinó que la seva raó de ser han de ser les persones i el seu entorn. Això és el que pensem des de la Zona Franca, on hem fet patent el nostre compromís amb la sostenibilitat i les persones, sobretot amb les generacions joves. Elles, i no simplement l’entramat econòmic-empresarial, són el motiu real de la nostra existència.

L’any 2019 la Zona Franca ha definit explícitament la seva visió, missió i valors, i ha expressat amb fets els seus esforços pel que fa a la innovació, la sostenibilitat i els objectius de l’Agenda 2030, una nova declaració de drets del planeta que posa el focus en les aliances per progressar i en la sostenibilitat necessària de la civilització en relació amb l’entorn.

“La nostra ha de ser una nova cultura industrial que convisqui amb el marc urbà i el natural.”

Per a nosaltres, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la innovació són dues palanques que es retroalimenten i fan possible el progrés humà. Com que el món és dels valents, no hem dubtat a impulsar projectes disruptius com el 3DFactory Incubator, la primera incubadora europea d’impressió 3D, que vam inaugurar durant l’exercici passat, i l’espai dedicat a les noves tecnologies 4.0 DFactory, la catedral de la nova indústria en què invertirem 17 milions d’euros i la inauguració de la qual està prevista per a finals de 2020.

La nostra entitat singular es caracteritza pel seu atreviment a l’hora d’explorar nous escenaris de futur i per estar predisposada a l’anticipació, especialment en el camp productiu i industrial. La nostra ha de ser una nova cultura industrial que convisqui amb el marc urbà i el natural. Creiem que la Zona Franca és el laboratori ideal per a aquesta nova cultura productiva que ha d’assentar-se internacionalment, i no hem dubtat a apostar per aquest model en cites globals com ara el Congrés Mundial de Zones Franques, que vam acollir el juny de 2019.

Per això, donem suport a la innovació i el pensament lateral per avançar. Estem oberts a celebrar acords amb tot aquell que ofereixi solucions d’interès públic amb vista a l’economia del futur, la de les noves generacions. Sincerament, pensem que teixir aliances per a objectius comuns és l’única manera de progressar i, en endavant, constituirà la prova del nou lideratge de qualsevol organització humana.