Què és el Consorci

Una entitat que cultiva l’aliança i la concertació

Missió, visió i valors

Visió, missió i valors d'una entitat singular

Proposta de valor

El rol del Consorci en el teixit socioeconòmic de Catalunya

Horitzons de futur

+NEGOCI
+INNOVACIÓ
+SOSTENIBILITAT

Òrgans de govern

Compromesos amb el bon govern